Novinky

ČOSKF na Colours of Sepsis 2020, festivalu intenzivní medicíny

ČOSKF na Colours of Sepsis 2020, festivalu intenzivní medicíny

Klinický farmaceut je farmaceut se specializovanou způsobilostí v oboru Klinická farmacie, kterého zajímá aplikovaná farmakologie a farmakoterapie, patofyziologie, účinky léčiv na receptorové a často i na molekulární úrovni tak, aby mohl správně interpretovat účinky léčiv (nejen nežádoucí) a dopad lékových interakcí, aby mohl správně individualizovat dávkování léčiv atd.

Pro klinického farmaceuta je nesmírně důležitá jeho vlastní klinická praxe, pravidelná účast na vizitách, práce s dokumentací pacientů a komunikace s jejich ošetřujícím lékařem.

Po dohodě s pořadateli akce naše společnost připravila odborný blok, ve kterém byly předneseny příspěvky na tato témata:

-        individualizace dávkování antibiotik v různých klinických situacích (J. Gregorová, A. Linhartová),

-        zkušenosti z rutinního terapeutického monitorování betalaktámových antibiotik u kriticky nemocných pacientů

         (J. Ďuricová),

-        rizika spojená s podáváním perorálních antikoagulancií nutriční sondou (B. Kováčová).

Program – viz http://www.sepseostrava.cz/sepse/program.php.

Online reportáž – viz https://www.akutne.cz/index.php?pg=aktuality&aid=1064