Novinky

Návštěva děkana Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové na Oddělení klinické farmacie ÚVN

Návštěva děkana Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové na Oddělení klinické farmacie ÚVN

V pondělí 20. února 2023 přijal pozvání do ÚVN děkan Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D.

Nejprve pana děkana za vedení nemocnice přivítal náměstek ředitele pro LPP MUDr. Ivan Jeřábek. Poté pan děkan navštívil Oddělení klinické farmacie, jehož prostory byly v nedávné době zrekonstruovány. Cílem setkání bylo pohovořit o činnosti klinických farmaceutů na jednotlivých klinikách a odděleních a seznámit se s organizací Oddělení klinické farmacie v rámci ÚVN. Probrány byly také možnosti těsnější spolupráce akademické sféry s klinicko-farmaceutickou praxí.

„Děkuji paní doktorce Murínové a jejím kolegyním z Oddělení klinické farmacie ÚVN za velmi milé přijetí a zajímavou a plodnou diskusi o jejich odborné činnosti, o roli klinického farmaceuta v péči o pacienta a o pregraduálním i postgraduálním vzdělávání farmaceutů. Mám velkou radost, s jakou dynamikou se klinická farmacie nejen v rámci ÚVN rozvíjí a jak je činnost klinických farmaceutů a farmaceutek stále více ceněna jak kolegy lékaři na jednotlivých odděleních, tak vrcholným managementem nemocnic, které rozvoj klinické farmacie podporují. Přeji kolegyním mnoho úspěchů a farmacii přeji více takových odbornic, jakými jsou kolegyně z ÚVN“, dodal na závěr návštěvy děkan Roh, který si kromě mnoha zajímavých informací z návštěvy odvezl i výborný domácí štrůdl.

OKF UVN 2

OKF UVN 1