Novinky

Zpráva z Veletrhu bioanalytiky a farmacie

Zpráva z Veletrhu bioanalytiky a farmacie

Dne 6. 4. 2022 se zástupci ČOSKF zúčastnili Veletrhu bioanalytiky a farmacie (BAF), který se konal na půdě Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy (FaF UK) v Hradci Králové.

Akci připravuje Spolek českých studentů farmacie při FaF UK, je určena zejm. studentům vyšších ročníků a jejím cílem je blíže představit možnosti profesního uplatnění budoucích bionalytiků i farmaceutů.

ČOSKF zde prezentovala obor Klinická farmacie (KF), náplň práce klinického farmaceuta a postup získání specializace v oboru KF. Návštěvníci veletrhu si mohli vyslechnout přednášku předsedkyně ČOSKF PharmDr. Jany Gregorové, Ph.D. i diskutovat s praktikujícími klinickými farmaceuty.

Po skončení veletrhu se zástupci ČOSKF setkali s novým děkanem FaF UK doc. PharmDr. Jaroslavem Rohem, Ph.D.

https://veletrhbaf.cz/

BAF program

image3

image6

image2  

image16  image7  

 image17

image1,