Novinky

Zpráva z workshopu Antibiotika v praxi klinického farmaceuta III

Zpráva z workshopu Antibiotika v praxi klinického farmaceuta III

V rámci celoživotního vzdělávání v oboru Klinická farmacie, které zaštiťuje Česká odborná společnost
klinické farmacie, proběhl 9. června 2023 ve Vzdělávacím centru ÚVN ve Střešovicích workshop: ATB
v praxi klinického farmaceuta III.

Jeho náplň byla věnována hlavně problematice monitorování plazmatických koncentrací betalaktamových antibiotik, zejm. meropenemu a oxacilinu. Na konkrétních výsledcích práce dvou pražských oddělení klinické farmacie (ÚVN, FNB) byly ukázány a široce diskutovány dopady do každodenní klinické praxe.

Poděkování patří doc. PharmDr. M. Šímovi, Ph.D., Ing. I. Vohnické a MUDr. K. Herrmannové za jejich
příspěvky a cenné pohledy na tuto problematiku.

S přáním hezkého léta se na další setkání těší garanti kurzu
PharmDr. Jana Gregorová, Ph.D. a PharmDr. Irena Murínová

Bližší informace o proběhlé akci viz: ATB v praxi klinického farmaceuta III | SANOPHARM CZ s.r.o.

WS ATB 1

WS ATB 2

WS ATB 3

WS ATB 4