Novinky

Zpráva z workshopu Klinická farmacie v paliativní medicíně

Zpráva z workshopu Klinická farmacie v paliativní medicíně

Dne 9. 1. 2020 proběhl workshop Klinická farmacie v paliativní medicíně I, čímž se otevřela série workshopů věnovaných tématu paliativní péče. Hlavním tématem byla analgoterapie v paliativní medicíně.

V první části workshopu PharmDr. Gregorová zopakovala základní farmakokinetické vlastnosti opioidních analgetik, lékové interakce a specifika jejich použití u paliativních pacientů. Probrali jsme problematiku stropového efektu opiátů, jejich rotaci, použití naloxonu u předávkování. Zabývali jsme se také ketaminem, s nímž většina z účastníků neměla žádné klinické zkušenosti. Kromě jeho účinku na potenciaci efektu opiátů byl vypíchnut i jeho rychlý antidepresivní efekt.

V druhé části jsme rozebírali kazuistiky od PharmDr. Murínové. Nejvíce času bylo věnováno problematice epidurání analgezie a její neúčinnosti u pacienta s neuropatickou bolestí, rychlosti možné detitrace epidurální analgezie a context-sensivite poločasu fentanylu.

Třetí část se věnovala přednáškám PharmDr. Králové o problematice subkutánního podání léčiv a hrazení klinickofarmaceutické péče v rámci poskytování paliativní péče.

Workshop poskytl velkou spoustu odborných a užitečných informací a prostor pro setkání a diskuzi s ostatními kolegy z KF.