Odborné akce

12. kongres České odborné společnosti klinické farmacie

12. kongres České odborné společnosti klinické farmacie

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

co nejsrdečněji Vás zveme na již 12. kongres České odborné společnosti klinické farmacie, který se uskuteční ve dnech 5.-7. října 2023 v Praze.

Doufáme, že uspořádání letošního kongresu zavede novou tradici – kongres bude čistě přednáškovou akcí bez přidružených workshopů; těšit se můžete mj. na edukativní přednášku, novinky ve farmakoterapii, volná sdělení a v neposlední řadě také na blok připravený kolegy ze spřátelené České společnosti pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii.

Mezi ústřední témata kongresu budou patřit DOACs v terapii pediatrických pacientů, použití gliflozinů v diabetologii a kardiologii a úvod do problematiky hodnocení stavu koagulace pomocí viskoelastických metod.

Za programový a organizační výbor se na setkání s Vámi těší

PharmDr. Jana Gregorová, Ph.D. a PharmDr. Alena Linhartová

 

Přihlášení zde12. kongres České odborné společnosti klinické farmacie | SANOPHARM CZ s.r.o.

 

Předběžný časový harmonogram:

Volná sdělení: Čt 5. 10. 2023, 16:00-18:30 h

Hlavní program: Pá 6. 10. 2023, 9:30-17:15 h; So 7. 10. 2023, 8:30-11:30 h

Společenský večer: Pá 6. 10. 2023