Odborné akce

69. česko-slovenské farmakologické dny

69. česko-slovenské farmakologické dny

Česká společnost pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii ČLS JEP
Slovenská farmakologická spoločnosť SLS
SETOX (Slovenská toxikologická spoločnosť)
3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

si Vás dovolují pozvat na

69. ČESKO-SLOVENSKÉ FARMAKOLOGICKÉ DNY
11. – 13. září 2019

Farmakologické dny jsou tradičním každoročním sjezdem českých a slovenských farmakologů. Této tradice si farmakologická veřejnost velmi váží a organizátoři věří, že 69. Česko-Slovenské Farmakologické dny budou příležitostí pro rozšíření odborných znalostí, ale i pro řadu příjemných setkání s představiteli České a Slovenské farmakologie a toxikologie.

Odborný program 69. Česko-Slovenských Farmakologických dní bude orientován na problematiku pokrývající zaměření odborných sekcí pořádajících společností, tj. na otázky buněčné a molekulární farmakologie, klinické farmakologie, toxikologie a experimentální farmakologie.

Veškerá odborná sdělení budou probíhat v prostorách 3. lékařské fakulty (Ruská 87, Praha 10). 

Za organizační výbor MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.