Odborné akce

Klinická farmacie na XXX. kongresu České internistické společnosti

Klinická farmacie na XXX. kongresu České internistické společnosti

Ve dnech 8.-11. 11. 2023 se v Brně uskutečnil XXX. kongres České internistické společnosti ČLS JEP.

V rámci bloku Klinická farmacie: Polypragmázie a multimorbidita byly prezentovány následující příspěvky:

  • Hartinger J: Možné přístupy k řešení polypragmázie
  • Russ K, Vaňková T: Lékové interakce - rizika u pacientů s polypragmazií
  • Pilková A: Nové přístupy v hodnocení compliance

Úplný program kongresu je k dispozici zde:
https://www.meritiskonference.cz/dokumenty/kongresy/110/program.pdf.

PHOTO 2023 11 10 18 37 06

 

PHOTO 2023 11 10 18 37 05

 

image 123650291