Odborné akce

Zpráva z workshopu Klinická farmacie v intenzivní péči I a II

Zpráva z workshopu Klinická farmacie v intenzivní péči I a II

Ve dnech 9.-10. září 2022 se v Plzni uskutečnil workshop Klinická farmacie v intenzivní medicíně I a
II.

Akce proběhla v rámci kontinuálního vzdělávání v oboru KF, které zaštiťuje Česká odborná
společnost klinické farmacie, tj. byla určena atestovaným klinickým farmaceutům.

Cílem workshopu bylo upevnit a doplnit základní znalosti o farmakoterapii v intenzivní péči, které
kliničtí farmaceuti získávají již během specializační přípravy. Absolventi kurzu by proto měli být
schopni dobře se orientovat v lékovém režimu pacienta na JIP a znát typická úskalí farmakoterapie,
která je těmto pacientům běžně předepisována – a to i v případě, že primárně praktikují mimo oblast
intenzivní péče a že v kontaktu s kriticky nemocnými pacienty jsou pouze výjimečně.

Během workshopu byla přednesena tato témata:

 • Kategorie péče na JIP
 • Problematika selhávání a podpory základních životních funkcí
 • Léčiva používaná typicky na JIP
 • Léčiva používaná všeobecně – specifika jejich použití na JIP
 • Kazuistiky z JIP s lékovým problémem
 • Orientace v lékovém režimu pacienta na JIP (praktické cvičení)

Přednášejícími byli kliničtí farmaceuti a lékaři praktikující v oboru intenzivní medicíny:

 • prof. MUDr. Jan Beneš, Ph.D. (KARIM, Fakultní nemocnice Plzeň a LF UK)
 • Mgr. Barbora Brezinová, Ph.D. (KF Lochotín, Fakultní nemocnice Plzeň)
 • PharmDr. Jana Gregorová, Ph.D. (OKF, Fakultní nemocnice Bulovka, Praha)
 • MUDr. Jakub Kletečka, Ph.D. (KARIM, Fakultní nemocnice Plzeň a LF UK)
 • PharmDr. Alena Linhartová (OKF, Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha)

V systému kontinuálního vzdělávání ČOSKF na tento základní workshop navazují workshopy
pokročilé (III, IV…), jejichž cílem je nabídnout a rozvíjet další témata týkající se farmakoterapie
v intenzivní péči. Tyto pokročilé workshopy jsou určeny klinickým farmaceutům, kteří na JIP poskytují
systematickou KF péči, tj. kontakt s kriticky nemocnými pacienty mají pravidelně.

PHOTO 2022 09 11 18 54 21

PHOTO 2022 09 11 18 54 23

PHOTO 2022 09 11 18 54 23 1

PHOTO 2022 09 11 18 54 24

PHOTO 2022 09 11 18 54 24 1

PHOTO 2022 09 11 18 54 24 2