Schůzky pracovní skupiny

Pozvánka na schůzku Pracovní skupiny pro ředění a podávání léčiv 20. 9. 2018

Pozvánka na schůzku Pracovní skupiny pro ředění a podávání léčiv 20. 9. 2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi pozvat Vás na schůzku Pracovní skupiny pro ředění a podávání léčiv ČOSKF
ČLS JEP. 

Schůzka se uskuteční ve čtvrtek 20. 9. 2018 v čase 15:00 - 18:00 h v Lékařském
domě (Sokolská 31, Praha 2 – zasedací místnost, 1. patro).

Na setkání se těší

Irena Murínová
koordinátorka skupiny