Schůzky pracovní skupiny

Pozvánka na schůzku Pracovní skupiny pro ředění a podávání léčiv 23. 11. 2021

Pozvánka na schůzku Pracovní skupiny pro ředění a podávání léčiv 23. 11. 2021

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi pozvat Vás na schůzku Pracovní skupiny pro ředění a podávání léčiv ČOSKF ČLS JEP. 

Schůzka se uskuteční ve středu 23. 11. 2021 od 17:00 v Lékařském domě v Praze. Plánovaná délka setkání jsou 2 hodiny.

Pro vzdálené členy PS ŘPL bude možnost online připojení.

Na setkání se těší

PharmDr. Irena Murínová

koordinátorka skupiny