Zprávy z pracovní skupiny

Aktualizace Tabulky ředění a podávání léčiv

Aktualizace Tabulky ředění a podávání léčiv

Pracovní skupina pro ředění a podávání léčiv ČOSKF předkládá zaktualizovanou Tabulku
ředění a podávání léčiv (verze 03). http://www.coskf.cz/pracovni-skupiny/pracovni-skupina-pro-redeni-a-podavani-leciv/tabulka-redeni-a-podavani-leciv/">Viz: http://www.coskf.cz/spolecnost/pracovni-
http://www.coskf.cz/pracovni-skupiny/pracovni-skupina-pro-redeni-a-podavani-leciv/tabulka-redeni-a-podavani-leciv/">skupiny/pracovni-skupina-pro-redeni-a-podavani-leciv/tabulka-redeni-a-podavani-leciv/

Tabulka je rozšířena o 13 léčivých látek v 16 léčivých přípravcích.

Nové léčivé látky:
butylskopolamin
cyklosporin
ganciklovir
insulin glulisin
insulin humanum biosyntheticum
insulin humanum isophanum
insulin lispro
kaspofungin
mikafungin
mykofenolát mofetil
piritramid
propofol 2%
takrolimus
vitamin C

Aktualizace:
cefazolin – konec dostupnosti léčivého přípravku Cefazolin Sandoz 1g inj plv sol
inzulin aspart – doplněn další léčivý přípravek
propofol 1% - aktualizace poměru ředění propofol: inf. roztok; nově max 1:4

Za PS řpl
Irena Murínová