Zprávy z pracovní skupiny

Novinky z pracovní skupiny pro ředění a podávání léčiv 12/2022

Novinky z pracovní skupiny pro ředění a podávání léčiv 12/2022

V tomto roce jsme se po dlouhé době sešli k jednání PS ŘPL v prvním prosincovém týdnu. Setkání probíhalo pod vedením nových koordinátorek a díky předchozím pozitivním zkušenostem tzv. hybridní formou – část členů prezenčně, část on-line.

Na jednání jsme rekapitulovali činnosti PS roku 2022 a nastínili aktuální úkoly pro další rok:

  • Tabulka ředění a podávání léčiv
    • aktualizace minimálně 1× ročně (přidání nových generik, vymazání již neregistrovaných či neobchodovaných LP)
    • přidání nových léčiv (citalopram, etamsylát, letermovir, mesna, isavukonazol, flukloxacilin, fosfomycin, pentoxifylin, filgrastim, ceftarolin, ambroxol, ev. další)
  • pokračování v problematice kontinuálních a prodloužených infuzí (hlavní úkol roku 2023)
  • prezentace problematiky AMI na kongresech neurologů či praktických lékařů.

Příští setkání PS je plánováno únor/březen.

Za PS

Jana Vedrová a Lucie Polášková

koordinátorky PS

PS redeni 12 2022 2