Zprávy z pracovní skupiny

Priority Pracovní skupiny pro ředění a podávání léčiv ČOSKF

Priority Pracovní skupiny pro ředění a podávání léčiv ČOSKF

V úterý 14. 11. 2017 se sešli členové Pracovní skupiny pro ředění a podávání léčiv, aby se ohlédli za svými dosavadními aktivitami a diskutovali nad budoucností a strategií skupiny pro další rok.

Z diskuze vyplynuly tyto hlavní aktuální priority PS:

1. Základní (tj. úkoly, na kterých budou členové PS pracovat průběžně)

  • rozšiřování „tabulky“ dle požadavků z klinické praxe
  • zpracování dotazů od odborné veřejnosti

2. Speciální (tj. úkoly, na kterých budou členové PS pracovat postupně, v tomto pořadí)

  • otázka jediného možného nosného roztoku pro ředění u některých léčivých látek
  • problematika analgeticko-myorelaxačních infuzí
  • problematika kontinuálních infuzí

Prezentace výsledků činnosti je opět naplánována na říjnový, již osmý, kongres ČOSKF.

Irena Murínová