Výroční zprávy

Zpráva ČOSKF za rok 2013

Zpráva ČOSKF za rok 2013

Výbor České odborné společnosti klinické farmacie zveřejňuje zprávu s přehledem aktivit společnosti za rok 2013. 

Zprávu České odborné společnosti klinické farmacie naleznete zde.

Obsah zprávy:

I. Aktualizace specializačního vzdělávání v klinické farmacii

II. Metodika I: Práce na oddělení klinické farmacie

III. Implementace klinickofarmaceutické péče do dalších zdravotnických zařízení

IV. Klinickofarmaceutická péče v ambulantní sféře – pilotní projekt

V. Odborné akce ČOSKF ČLS JEP

VI. Aktivní účast a prezentace klinickofarmaceutické péče na kongresech lékařských a nelékařských společností

VII. Ustanovení Odborné komise ČOSKF pro problematiku oddělení a pracovišť klinické farmacie