Výroční zprávy

Zpráva ČOSKF za rok 2014

Zpráva ČOSKF za rok 2014

Výbor České odborné společnosti klinické farmacie zveřejňuje zprávu s přehledem aktivit společnosti za rok 2014. 

Zprávu České odborné společnosti klinické farmacie naleznete zde.

Obsah zprávy:

I. Koncepce klinickofarmaceutické péče v ČR

II. Vzdělávací program oboru klinická farmacie

III. Spolupráce s IPVZ a Subkatedrou klinické farmacie

IV. Výkon pro klinického farmaceuta

V. Odborné akce ČOSKF ČLS JEP

VI. Aktivní účast a prezentace klinickofarmaceutické péče na kongresech lékařských a nelékařských společností

VII. Volby nového výboru a revizní komise ČOSKF ČLS JEP

VIII. Odborná komise pro oddělení klinické farmacie

IX. Pracovní skupina klinické farmacie v onkologii