Výroční zprávy

Zpráva ČOSKF za rok 2015

Zpráva ČOSKF za rok 2015

Výbor České odborné společnosti klinické farmacie zveřejňuje zprávu s přehledem aktivit společnosti za rok 2015. 

Zprávu České odborné společnosti klinické farmacie naleznete zde.

Obsah zprávy:

  1. Koncepce klinickofarmaceutické péče v ČR - diskuze
  2. Výkaz o činnosti oboru klinická farmacie
  3. Definice typů oddělení klinické farmacie
  4. Výkony klinického farmaceuta
  5. Specializační vzdělávání a spolupráce s IPVZ
  6. Aktuální legislativa
  7. Pracovní skupina pro podání léčiv sondou
  8. Odborné akce ČOSKF ČLS JEP
  9. Aktivní účast a prezentace klinickofarmaceutické péče na kongresech lékařských a nelékařských společností
  10. Oddělení a pracoviště klinické farmacie