Výroční zprávy

Zpráva ČOSKF za rok 2016

Zpráva ČOSKF za rok 2016

Výbor České odborné společnosti klinické farmacie zveřejňuje zprávu s přehledem aktivit společnosti za rok 2016. 

Zprávu České odborné společnosti klinické farmacie naleznete zde.