Výroční zprávy

Zpráva ČOSKF za rok 2017

Zpráva ČOSKF za rok 2017

Výbor České odborné společnosti klinické farmacie zveřejňuje zprávu s přehledem aktivit společnosti za rok 2017. 

Zprávu České odborné společnosti klinické farmacie naleznete zde.

Obsah zprávy:

Úvodní slovo předsedy společnosti 
Definování činností, ke kterým je klinický farmaceut kompetentní 
Dokument European Statements of Hospital Pharmacy 
Roční výkaz o činnosti – obor Klinická farmacie 
Vzdělávání v oboru Klinická farmacie 
Pracovní skupina pro podání léčiv sondou 
Pracovní skupina pro ředění a podávání léčiv 
Odborné akce ČOSKF ČLS JEP 
Prezentace klinickofarmaceutické péče na kongresech, odborných konferencích a v tisku 
Sportovní dresy v barvách ČOSKF ČLS JEP 
Rok 2017 v číslech