Výroční zprávy

Stanoviska ČOSKF

Zpráva ČOSKF za rok 2020

Výbor České odborné společnosti klinické farmacie zveřejňuje zprávu s přehledem aktivit společnosti za rok 2020. 

Zprávu České odborné společnosti klinické farmacie naleznete zde.

Obsah zprávy:

Úvodní slovo předsedy společnosti 

Cíle České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP 

Výbor společnosti ČOSKF ČLS JEP

ČOSKF 2010-2020

Prof. Jaroslav Květina 90letý

Aktuality KF 2020

Výkon klinického farmaceuta v ambulantní sféře

Zákon o zdravotních službách

Klinickofarmaceutická péče v době pandemie COVID-19

Vzdělávání v oboru Klinická farmacie

Nový vzdělávací program oboru Klinická farmacie

Pracovní skupina pro podání léčiv sondou

Pracovní skupina pro ředění a podávání léčiv

Newslettery

Odborné akce ČOSKF ČLS JEP v roce 2020

Prezentace klinickofarmaceutické péče na akcích spřátelených odborností

Rok 2020 v číslech