Výroční zprávy

Zpráva ČOSKF za rok 2022

Zpráva ČOSKF za rok 2022

Výbor České odborné společnosti klinické farmacie zveřejňuje zprávu s přehledem aktivit společnosti za rok 2022. 

Zprávu naleznete zde.

Obsah zprávy:

Úvodní slovo předsedkyně ČOSKF

Cíle ČOSKF

Výbor ČOSKF

Revizní komise ČOSKF

Pracovní skupiny ČOSKF

Současný stav pracovišť a oddělení klinické farmacie lůžkové péče v ČR

Potenciál pracovního trhu pro odbornost klinického farmaceuta

Zemřel pan profesor Jaroslav Květina

Medaile ČLS JEP pro členky  ČOSKF 

Metodika vykazování výkonů klinického farmaceuta

Nový vzdělávací program Farmaceutická péče o geriatrické pacienty

ČOSKF a vzdělávání v oboru Klinická farmacie

Vzdělávací akce ČOSKF

Prezentace oboru Klinická farmacie na akcích spřátelených odborností

Publikace v oboru Klinická farmacie