Novinky

Publikace v oboru Klinická farmacie

Záložka Publikace v oboru Klinická farmacie  byla aktualizována a doplněna o publikace našich kolegů a kolegyň. 

 

Zpráva z Aktualit KF 2023

Dne 15. 2. 2023 se uskutečnilo každoroční setkání výboru a členů ČOSKF s názvem Aktuality KF 2023. Cílem těchto setkání je zrekapitulovat dění v oboru Klinická farmacie v uplynulém roce a představit vize a úkoly pro nadcházející období. Letošní ročník byl již třetí v řadě, který se konal virtuálně.

V úvodu byli představeni noví členové výboru a revizní komise ČOSKF a byly prezentovány cíle společnosti na období 2023-2026.

Významnou novinkou je vznik Asociace pracovišť a oddělení klinické farmacie, ke kterému došlo v lednu 2023. Založení asociace je výsledkem snahy posunout implementaci klinickofarmaceutické péče do další roviny, řešit praktické otázky (např. personální, platové ad.) a propojit realizátory klinickofarmaceutické péče. Vedoucí oddělení/pracovišť KF byli vyzváni k dobrovolné registraci na www.apokf.cz, a to bez ohledu na organizační začlenění oddělení/pracovišť KF v rámci zdravotnických zařízení.

Účastníci byli informováni o aktualizaci výkazu ÚZIS s platností od roku 2024, o činnosti pracovních skupin a o nově založeném účtu ČOSKF na Instagramu. Na e-mail kolegyně Mgr. Kláry Hortové (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) je možné zasílat zajímavé fotografie jak z profesního, tak ze společenského života klinických farmaceutů, které poté budou prostřednictvím Instagramu sdíleny.

Pozvání k účasti na letošních Aktualitách KF přijali doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D., děkan Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové, a PharmDr. Martina Maříková, vedoucí Subkatedry klinické farmacie IPVZ. Doc. Roh představil zásadní změny v pregraduální výuce, dr. Maříková prezentovala novinky ve specializačním vzdělávání v základním oboru Klinická farmacie a v nástavbovém oboru Farmaceutická péče o geriatrické pacienty.

V neposlední řadě byl předsedkyní společnosti, PharmDr. Janou Gregorovou, Ph.D., představen koncept kontinuálního vzdělávání ČOSKF a plán workshopů pro rok 2023.

 

foto penos 2

foto 20230215 175221 01

foto 20230215 171818

foto penos 3 dkan

foto penos 4 dkan a modertoi

foto vbor last slide

Návštěva děkana Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové na Oddělení klinické farmacie ÚVN

V pondělí 20. února 2023 přijal pozvání do ÚVN děkan Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D.

Nejprve pana děkana za vedení nemocnice přivítal náměstek ředitele pro LPP MUDr. Ivan Jeřábek. Poté pan děkan navštívil Oddělení klinické farmacie, jehož prostory byly v nedávné době zrekonstruovány. Cílem setkání bylo pohovořit o činnosti klinických farmaceutů na jednotlivých klinikách a odděleních a seznámit se s organizací Oddělení klinické farmacie v rámci ÚVN. Probrány byly také možnosti těsnější spolupráce akademické sféry s klinicko-farmaceutickou praxí.

„Děkuji paní doktorce Murínové a jejím kolegyním z Oddělení klinické farmacie ÚVN za velmi milé přijetí a zajímavou a plodnou diskusi o jejich odborné činnosti, o roli klinického farmaceuta v péči o pacienta a o pregraduálním i postgraduálním vzdělávání farmaceutů. Mám velkou radost, s jakou dynamikou se klinická farmacie nejen v rámci ÚVN rozvíjí a jak je činnost klinických farmaceutů a farmaceutek stále více ceněna jak kolegy lékaři na jednotlivých odděleních, tak vrcholným managementem nemocnic, které rozvoj klinické farmacie podporují. Přeji kolegyním mnoho úspěchů a farmacii přeji více takových odbornic, jakými jsou kolegyně z ÚVN“, dodal na závěr návštěvy děkan Roh, který si kromě mnoha zajímavých informací z návštěvy odvezl i výborný domácí štrůdl.

OKF UVN 2

OKF UVN 1

Ocenění ČLS JEP pro předsedkyni a členy ČOSKF

 V průběhu 50. Evropského kongresu ESCP, který se konal v Praze ve dnech 18. - 21. 10. 2022, bylo slavnostně uděleno významné ocenění České lékařské společnosti JEP:

  • PharmDr. Janě Gregorové, Ph.D. - za prosazení hrazených výkonů klinických farmaceutů v akutní a ambulantní péči, za významný přínos k rozvoji oboru a za rozvoj akreditovaných pracovišť klinické farmacie v ČR,
  • doc. PharmDr. Daniele Fialové, Ph.D. - za rozvoj UCKF (Univerzitní centrum klinické farmacie), podporu pregraduální, předatestační i postgraduální výuky v oboru Klinická farmacie a rozvoj mezinárodních projektů v klinické farmacii,
  • PharmDr. Miladě Halačové, Ph.D. - za významné praktické projekty a politická jednání, která napomohla prosazení výkonů klinických farmaceutů v ambulantní péči a za podporu rozvoje akreditovaných pracovišť klinické farmacie v ČR).

 

Gratulujeme a věříme, že ocenění přinese povzbuzení k další práci. 

escp jg

escp MH

escp df

 

 

 

Aktualizace pracovišť a oddělení klinické farmacie

Milí kolegové,

prosíme o kontrolu informací uvedených na webu ČOSKF v záložce "Pracoviště". Podněty k úpravě informací prosím zasílejte přes kontaktní formulář na webu ČOSKF nebo na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Instagram ČOSKF

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Na konci minulého roku založila Česká odborná společnost klinické farmacie svůj instagramový účet @coskf_cz.

Na tomto účtu budeme zveřejňovat fotografie a videa z akcí pořádaných naší odbornou společností, ale i méně formální fotky z běžného pracovního života klinických farmaceutů.

 

Pokud se s námi podělíte o podobné obrazové materiály, rádi je s vaším svolením zveřejníme.

Fotografie či krátká videa je možné zasílat na adresu správce instagramového účtu:

Mgr. Klára Hortová,

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zpráva z workshopu Ledviny a léčiva, eliminační metody VIII

 

V rámci kontinuálního vzdělávání v oboru Klinická farmacie proběhl 16. prosince v prostorách Vzdělávacího centra Aesculap Akademie (Pavilon B. Braun Dialog) další workshop věnovaný problematice eliminačních metod.

Workshop měl za cíl rozšířit základní znalosti o kontinuálních eliminačních metodách ve dvou oblastech. V první části byla pozornost věnována čtení údajů na obrazovce dialyzačního přístroje, pochopení rozdílů mezi přístroji a odhadování jejich eliminační účinnosti. Získané teoretické znalosti byly poté procvičeny v rámci řešení konkrétních klinických situací. V druhé části byly účastníkům objasněny principy regionální citrátové antikoagulace. Po každé prezentaci proběhla bohatá diskuze nad aktuálními tématy.

Program workshopu viz https://www.coskf.cz/odborne-akce/workshop-ledviny-a-leciva-eliminacni-metody-viii

 

 

IMG 20221216 090459

IMG 20221216 093830

IMG 20221216 103109

IMG 20221216 132732

 

Zpráva z atestace v oboru Klinická farmacie

Ve dnech 30. listopadu a 6. prosince 2022 proběhla na IPVZ atestační zkouška v oboru Klinická farmacie.

Atestační zkoušku úspěšně složily tyto farmaceutky:

PharmDr. Lucie Gavurová

Pracoviště klinické farmacie, Oblastní nemocnice Mladá Boleslav

Mgr. Renata Kuželová

Oddělení klinické farmacie Krajská zdravotní, a.s.

Mgr. Antónia Modráková

Oddělení klinické farmacie, Fakultní nemocnice v Motole

 

Novým klinickým farmaceutkám srdečně gratulujeme a přejeme jim hodně zdaru.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizace seznamu členů ČOSKF k 1. 10. 2022

Aktualizovaný seznam členů dle evidence ČLS JEP je k dispozici v sekci "po přihlášení" na odkazu níže.

Seznam členů ČOSKF - Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP (coskf.cz)

Pro členy neregistrované na webu je seznam k dispozici zde.

Prosíme o kontrolu seznamu, pokud se v seznamu nenacházíte a jste členem ČOSKF, kontaktujte Centrální evidenci členů ČLS.

Děkujeme

Letáček pro bariatrické pacienty

V sekci Pracovní skupiny farmakoterapie obézních pacientů je nově umístěn letáček s informacemi o farmakoterapii pro pacienty podstupující bariatrickou operaci: Velice děkujeme PharmDr. Elišce Dvořáčkové za zpracování a doc. MUDr. Martinu Matoulkovi za recenzi a cenné připomínky.

Informační leták pro pacienty podstupující bariatrický výkon.